Ε.Ρ.ΜΗ.Σ

Εφαρμογή Ροής & Μηχανογράφησης Συμβάντων Εκτάκτου Ανάγκης

Περιγραφή

Ο “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” είναι ένα καινοτόμο λογισμικό Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης για οργανισμούς ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου και των τομέων υγείας με παρόμοια λειτουργία.
Συνδιάζει τα κυριότερα και σπουδαιότερα χαρακτηριστικά απο λογισμικά των τύπων CAD, IMS και RMS.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος των λειτουργιών σας, ο “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” δεσμεύεται να παρέχει τα εργαλεία που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ, προσφέροντας έτσι έναν μοναδικό συνδυασμό αξιόπιστης τεχνολογίας και ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών.

Ο “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες λειτουργίας των φορέων ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλειας αλλά και όλων των άλλων παρόμοιων σε λειτουργία οργανισμών.

Επικοινωνήστε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” και τις λύσεις CAD, IMS και RMS.

01

PBX Compatible - 112 Ready

Συμβατότητα με Τηλεφωνικά Κέντρα τελευταίας τεχνολογίας VoIP μέσω SoftPhone και API για ευκολότερη ανάλυση αλλά και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων.

 

Σύνδεση μέσω API με τον σύστημα μηχανογραφικής διαχείρισης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112.

02

Γεωδαισία - GPS - Πλοήγηση

Ο “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” είναι ικανός να περιλαμβάνει γεωδαιτικά στοιχεία του περιστατικού (συντεταγμένες, διεύθυνση κτλ) ώστε κατά την καταχώρηση του συμβάντος να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης από το σύστημα πλοήγησης που διαθέτει το προσωπικό που θα επιληφθεί ή του οχήματος που βρίσκετε καθ’ οδόν.

03

Ανάθεση Περιστατικών - Status Οχημάτων

Δυνατότητα δρομολόγησης περιστατικών σε επιλεγμένα όχηματα ή προσωπικό.

 

Δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης λειτουργίας του επιλεγμένου οχήματος ή προσωπικού.

 

Απαρίθμηση και διανομή ισομερώς του φορτίου εργασίας των περιστατικών ανάμεσα στα οχήματα/προσωπικό.

Πολλαπλές Οθόνες

Πολλαπλές Οθόνες για λειτουργικό, εύκολο και εύχρηστο Περιβάλλον Εργασίας. Η βελτιστοποιημένη διεπαφή με τα πολλαπλά monitors δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ολοκληρώνει σχεδόν όλες τις διαδικασίες με ένα κλικ.
Επίσης η λειτουργία χαρτογράφησης περιστατικού εξασφαλίζει ότι το όχημα ή το προσωπικό που θα επιληφθεί στο περιστατικό θα φτάσει έγκαιρα και χωρίς λάθη στον προορισμό του.

"Ε.Ρ.ΜΗ.Σ" και COVID-19

Η διατήρηση λειτουργικών και ανθεκτικών οδών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ήταν επιτακτική κατά την περίοδο της πανδημίας τόσο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια όσο και για την ευημερία της κοινωνίας γενικότερα.

Τα διαδοχικά LockDown απο τον COVID-19 έδειξαν ότι ένα λογισμικό όπως ο “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” με δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για το προσωπικό που εργάζεται στα Κέντρα Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών, είναι πλέον απαραίτητο ως το μόνο ίσως “εργαλείο” για τον χειρισμό τέτοιων περιστατικών αλλά και την διατήρηση της ομαλής ροής και ασφάλειας της κοινότητας.

Ο “Ε.Ρ.ΜΗ.Σ” την περίοδο της πανδημίας κατάφερε:

• Να ΠΑΡΑΣΧΕΙ σωστικές και κρίσιμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,

• Να ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ αποτελεσματικά και αποδοτικά τους πόρους που διαχειρίζεται,

• Να ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ τις ανάγκες που προέκυψαν,

• Να ΑΠΟΦΥΓΕΙ τις υπερβολικές ή ελλιπείς ενέργειες,

• Να ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ τις απαντήσεις με άλλους φορείς ή επίπεδα διακυβέρνησης και

•  Να ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ αποτελεσματικά και εύκολα την υποστήριξη ασφαλείας για το προσωπικό που επιλαμβάνεται των περιστατικών.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6973 76 59 55

Διεύθηνση: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47, Τ.Κ. 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ